Posebnu pažnju obraćamo na rokove. Tako je i ovog puta. Ubrzano se privode kraju radovi na železničkoj stanici Prokop Beograd.