Dinamično kao i uvek! Završetak radova na postavljanju komunikacione instalacije na stanici Beograd – Prokop!