Uspešno je završen posao fazne adaptacije objekta kladionice na Novom Beogradu. Naš zadatak je bio da u skladu sa željama investitora, a u saradnji sa ostalim podizvođačima (gips, enterijer, i sl.), u tri faze, dok je objekat u funkciji, uradimo renoviranje ostalih delova objekta. Elektroinstalacije, sa postavkom i šemiranjem ormana, radovi na mreži i mrežnim priključcima, te postavka rasvete i elektro galanterije. Zadovoljstvo investitora je ključ uspeha i dugoročne saradnje.