U saradnji sa partnerskom firmom, uspešno smo završili PP sistem na objektu JYSK Vrbas.

Dve nedelje je bilo potrebno da se objekat od 3000m2 završi u skladu sa projektom i zahtevima investitora.

Zahvaljujemo partnerima na odličnoj saradnji.