Nakon više od 9 meseci od početka radova na železničkoj stanici Novi Sad, u toku su finalni radovi na instalacijama i kabliranju za sisteme slabe struje na peronima.
Naše ekipe su u saradnji sa kineskim partnerskim kompanijama završile najveći deo radova, na svim blokovima objekta stanice, što predstavlja jedan od kompleksnijih poslova na kojima učestvujemo.
Takodje je započeta montaža opreme na stanici i peronima.
Poseban kuriozitet predstavlja to da je stanica svo to vreme otvorena za putnike i saobraćaj.